Strefa 2: Kontynuacja

Witaj na stronie rowerowej gry terenowej - project AT.LAS. Obszarem działań jest Puszcza Bydgoska. Musisz posiadać bezemisyjny, cichy i dość szybki pojazd (rower). Potrzebna Ci będzie orientacja w terenie, niemałe IQ, ok 180 minut wolnego czasu, urządzenie GSM Receiver (komórka) i 5zł. Masz dwie misje do wyboru o różnym poziomie trudności.

WYNKI FOTORELACJA

Kiedy i gdzie?

Obszarem akcji jest Strefa 2. Rozpoczęcie działań: 4 października 2015 (niedziela), start: 11:00. Do wyboru są 2 misje: .premium i .profi - jeśli jesteś tylko człowiekiem, wybierz drugą. Dokładne instrukcje otrzymasz w wiadomości e-mail po rejestracji. Pobierz więcej danych.

Next

Dla kogo?

Dla każdego, kto posiada pojazd bezemisyjny, zarejestruje się i ukończył 18 lat. Osoba niepełnoletnia może być członkiem 2 osobowego teamu wraz z osobą dorosłą. Poruszasz się w sposób dla Ciebie optymalny dzięki temu, że samodzielnie wybierasz misję, która Ci odpowiada. Możesz także przerwać misje w dowolnym momencie i wylogować się w bazie.

Next

Misje

W 2014 roku udało się uratować świat i uzyskać odczyty ze wszystkich detektorów, pomimo sabotażu przeprowadzonym przez wrogie siły KR-200 na jednym z detektorów. Niestety okazało się, że zakłócenia interferencyjne przekłamały jeden z odczytów. Ze względu na efekt przesunięcia relatywistycznego detektor zmienił swoją pozycję. Aby móc rozpocząć misję musisz go odczytać i wprowadzić w systemie.

Celem misji jest, posługując się danymi i wskazówkami, odnaleźć punkty systemu. Należy przy tym poruszać się bezemisyjnie, cicho i nie zostawiając śladów. Najważniejsze jednak jest, by powrócić z misji przed czasem ZERO. Samodzielnie dobierasz optymalną trasę na podstawie dostarczonej mapy, tak by zrealizować misję i zmieścić się w czasie.

.premium - Jesteś specjalnym agentem. Twoim celem jest zdobycie danych z detektorów Nie jest to zadanie łatwe.

.profi - Jesteś zwiadowcą, obszar na którym działasz, jest niewielki - jeśli jesteś sprytn(a/y), przemieścisz się w sumie jedynie kilka kilometrów po strefie. W tej misji opcjonalnie możesz mieć pomocnika w postaci tylko człowieka lub GPS-nawigatora.

Ilość uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisz się!

Masz dodatkowe pytania ? Przeczytaj FAQ i pytaj w komentarzu.

Partnerzy wspierający projekt

Projekt realizowany dzięki bezcennej pomocy ofiarodawców:

Getabike
Getabike.pl - Eleganckie rowery miejskie i akcesoria holenderskich producentów, ul.Weniany Rynek 12, Bydgoszcz
sklep rowerowy e-rowerowy ul. Wiejska 48, Bydgoszcz
Sklep internetowy dla rowerzystów e-rowerowy.pl, Bydgoszcz
sklep rowerowy Bike Boys, Bydgoszcz ul. Chdokiewicza 17
Sklep rowerowy Bike Boys, Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 17
Wirtualne Szlaki
Wirtualne Szlaki kujawsko-pomorskie
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Nadleśnictwo Bydgoszcz
Nadleśnictwo Bydgoszcz
Bydgoskie Forum Rowerowe
Bydgoskie Forum Rowerowe

Chcesz zostać partnerem? Napisz: atlaswsparcie(a)rowerowanie.com

Regulamin

1. W zawodach mogą brać udział osoby poruszające się rowerem.

2. Przed rozpoczęciem imprezy należy zarejestrować się na stronie internetowej http://atlas.rowerowanie.com lub w bazie zawodów, uprzednio zapoznając się oraz akceptując niniejszy regulamin. Tylko osoby akceptujące niniejszy regulamin mogą uczestniczyć w zawodach.

3. Ilość uczestników zawodów jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

4. Deklarując swoje uczestnictwo, należy brać pod uwagę pogodę i kondycję fizyczną, należy zabrać ze sobą prowiant i napoje pozwalające na pokonanie trasy. Należy posiadać ze sobą dokument tożsamości i telefon komórkowy. Warto zaopatrzyć się także w zapasową dętkę lub podstawowe narzędzia do ewentualnej naprawy, gdyż organizator nie gwarantuje ich dostępności w trakcie trwania imprezy.

5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz przepisów ruchu drogowego,

6. Uczestnicy poruszają się w wytyczonym obrzasze, po samodzielnie dobranej trasie. Nie wolno poruszać się poza obszarem zawodów, grozi to dyskwalifikacją.

8. W warunkach ograniczonej widoczności lub po zmroku należy posiadać włączone oświetlenie.

9. Osoby biorące udział w zawodach obowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom. Osobom biorącym udział w zawodach zabrania się posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.

10. Zabrania się udziału w imprezie osobom będącym pod wpływem środków odurzających lub podobnie działających, mogących mieć wpływ na koncentrację.

11. Zawody odbywają się przy nieograniczonym ruchu drogowym, w większości w terenach leśnych. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz wykonywania poleceń służb porządkowych i ratowniczych.

13. Na obszarze zawodów mogą występować niebezpieczne zjazdy, duże dziury na drodze, powalone drzewa i inne niespodziewane niebezpieczeństwa. Należy dostosować prędkość poruszania się do umiejętności I podczas jazdy być gotowym do nagłego hamowania. W szczególnie trudnych miejscach zaleca się prowadzić rower.

12. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym technicznie rowerze, ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe działanie hamulców. Zalecana jest jaza w kasku sztywnym.

13. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w przejeździe wyłącznie będąc pod opieką prawnych opiekunów i na ich wyłączną odpowiedzialność.

14. Wszyscy uczestnicy proszeni są o szczególną troskę o środowisko naturalne i pozostawienie po sobie porządku oraz szczególnej dbałości o środowisko naturalne. Wszelkie śmieci, butelki, i odpadki należy zabrać ze sobą, by zachować tereny leśnie w czystości.

15. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami mogą być wykorzystane przez organizatorów i sponsorów.

16. Z regulaminem przejazdu uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową organizatorów. Regulamin dostępny jest także podczas zbiórki przed rozpoczęciem wycieczki u osób organizujących przejazd,

17. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

18. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, deklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia, wypadki oraz wyposażenie i zgubione rzeczy. Uczestnik deklaruje, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach w kolarstwie górskim. Na trasie mogą występować nieznane niebezpieczeństwa.

19. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.

20. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora i jego zleceniobiorców w razie wypadku albo szkody związanej z imprezą.

21. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Uczestnicząc w zawodach, akceptuje się warunki niniejszego regulaminu.

22. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu imprezy ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne lub inne utrudnienia, w takim przypadku zostanie ogłoszona informacja o tym fakcie na stronie internetowej http://atlas.rowerowanie.com i powiązanych stronach społecznościowych. Zarejestrowani uczestncy otrzymaja informację e-mail.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.